Statusuppdatering om projekten 2018-02-26

Malmbäck

Områdena Kyrkogatan och Klockaregårdsgatan håller på att blåsas både kund- och stomfiber. Den preliminära tidsplanen hålls det vill säga att Malmbäck skall vara klart under kvartal 1 – 2018.

Bodafors

Etapp 1, 2 och tre är färdig blåsta och i etapp fyra är kundfibrerna blåste. Våra leverantörer arbetar nu med att blåsa stommen i etapp fyra samtidigt som schakt pågår i  övriga samhället där det inte är grävt. en preliminära tidsplanen hålls det vill säga att Bodaofors skall vara klart under kvartal 1 – 2018.

Anneberg

Schakt pågår på Västra Långatan mot idrottsplatsen, området pilabogatan skall blåsas omgående eller så fort vädret tillåter detta. Vår preliminära tidsplan säger att det skall vara klart kvartal 2 – 2018.

 

Spexhult

Blåsningen är i full gång och det är bara ett fåtal kvar att blåsa innan våra installatörer kollar ihop fiberkablarna i våra spridningspunkter (brunnar/skåp/station). Vår preliminära tidsplan säger att det skall vara klart kvartal 1 – 2018.

Angående de aktuella byanäten

Det är viktigt att ni tar kontakt med mig om ni har några frågor kring hur projektet går. Det är viktigt att vi får in alla era beställningar innan vi kan lägga en beställning till våra leverantörer för blåsning och svetsning. Hellre att ni ringer en gång för mycket än en gång för lite. De byanäten som är i slutfasen av sina projekt kommer inom kort att få ett samtal från vår leverantör för tidsbokning för montering och installation.

Hjälmseryd – Inväntar ny kontakt för att kunna gå vidare med det administrativa arbetet.

Malmbäck NNV – Inväntar ny kontakt för att kunna gå vidare med det administrativa arbetet. Vi skall även kontakta Ulrik enligt önskemål.

Tack för att du tog dig tid!

Nästa uppdatering kommer att ske fredagen den andra mars. 

Vänliga hälsningar
Erik Johansson
Marknad/Försäljning
0380-55 78 85

 

Statusuppdatering om projekten 2018-02-26

Har du tillgång till Stadsnätet?

Nu är vi igång med ett antal projekt i Nässjö kommuns kransorter. Nästa steg för oss på Citynätet är att börja bygga ut i den kransort/projekt som först kommer upp de krav vi ställt. Vårt verktyg i den urvalsprocessen är anslutamotorn. Här ser vi vilket område som har mest beställningar/intresse.

Gå ihop med dina grannar sprid ordet om att fibernätet kan komma till din ort inom kort. Det enda dem behöver göra är att intresseanmäla sig här på ansluta motorn.

Här bygger vi ut fibernätet