Statusuppdatering om projekten 2017-10-19

Malmbäck

Vi väntar fortfarande på tillstånd från trafikverket angående grävningen längs och under väg 818 & 820. All grävning är klar på den östra sidan om järnvägen. Vi har även påbörjat det arbete som skall göras i stationen.

Norrboda

Det är fyra tomter kvar som skall schaktas och blåsas. På grund av att alla inte hade grävt färdigt på dess fastigheter. Ihop kopplingen i stationen är påbörjad.

Bodafors

Etapp 1: Är färdig blåst samt att station arbetet är klart. Dock blev det en av grävning i området så reparation pågår.
Vi är klara med grävningen i Etapp 2, blåsning fiberstammen pågår. Kundfibern påbörjas att blåsas under v.43.
Grävningen av etapp 3 pågår just nu.
Inom kort kommer Etapp 4 att kallas till informationsmöte.

Angående Allégatan har det varit problem att ta sig fram där, då maskinerna inte kunnat gå där. Detta för att vi inte skall förstöra Allén som går mitt i gatan. Vi har en nära kontakt med Nässjö kommun gata & park för att se till att detta görs på rätt sätt.

Anneberg

Grävningen skall påbörjas om cirka 3 veckor.

Spexhult

Vi har grävt fram till vårt skåp på Solbackavägen. Löjvägen har ej ännu blivit grävd.

Angående de aktuella byanäten

Det är viktigt att ni tar kontakt med mig om ni har några frågor kring hur projektet går. Det är viktigt att vi får in alla era beställningar innan vi kan lägga en beställning till våra leverantörer för blåsning och svetsning. Hellre att ni ringer en gång för mycket än en gång för lite. De byanäten som är i slutfasen av sina projekt kommer inom kort att få ett samtal från vår leverantör för tidsbokning för montering och installation.

Gransäng  – Ekefall – Spånarp är färdigblåst.
Bästhult -Kulebo endast tre installationer kvar som är inbokade.
Barkeryd – Hulu endast tre installationer kvar att göra.
Källeryd – Brittebo är helt klart.
Mostorp – Röken är färdigblåst.

 

Vänliga hälsningar
Erik Johansson
Marknad/Försäljning
0380-55 78 85

 

Statusuppdatering om projekten 2017-10-19

Har du tillgång till Stadsnätet?

Nu är vi igång med ett antal projekt i Nässjö kommuns kransorter. Nästa steg för oss på Citynätet är att börja bygga ut i den kransort/projekt som först kommer upp de krav vi ställt. Vårt verktyg i den urvalsprocessen är anslutamotorn. Här ser vi vilket område som har mest beställningar/intresse.

Gå ihop med dina grannar sprid ordet om att fibernätet kan komma till din ort inom kort. Det enda dem behöver göra är att intresseanmäla sig här på ansluta motorn.

Här bygger vi ut fibernätet